De RET is een effectieve manier om inzicht te krijgen in de relatie tot je eigen emoties en de gedachten die leiden tot bepaald gedrag. De Grondlegger van de RET is Amerikaanse Psycholoog Albert Ellis (1913)
En van de uitspraken door Griekse Filosoof Epictetus geeft de RET op een andere manier weer:
Het zijn niet de gebeurtenissen zelf die mensen in verwarring brengen, maar hun interpretaties omtrent de gebeurtenis.

A=Activating (aanleiding/gebeurtenis/situatie)
B=Belief (bril of overtuiging)
C=Consequenties voor het gevoel/gedrag
D= Dispute, uitdaging van de irrationele gedachten
E= Gewenste rationele gedachten of nieuwe ervaring
F=Fantasie of verbeelding van situaties en gebeurtenissen met behulp van rationele gedachtes.
G= Gedrag (Gevoel) het gaat hier om het in de praktijk brengen van het nieuwe gedrag en het daarbij behorende gevoel.

 

 

ABC-schema van RET: A Gebeurtenis (echt of bedacht) > B Ideeën en gedachten (wat we tegen onszelf zeggen) > C Gevoelens & gedrag

 

 

Jijzelf:

A: Je moet volgende week een presentatie houden (op je opleiding of op je werk)
B: O jee, straks weet ik niet meer wat ik moet zeggen en dan ga ik af als een gieter!
Als ik me ga voorbereiden dan word ik zenuwachtig en daar kan ik niet tegen.
Ik doe net of ik die presentatie niet hoef te houden, dan hoef ik me er ook niet druk over te maken.
Stel dat ik het niet goed doe, dan lacht iedereen me uit.
C: Emotie: zenuwen, spanning
Gedrag: uitstelgedrag. Je gaat het niet voorbereiden, maar bent er ondertussen wel voortdurend tegenaan aan het hikken.

 

Je collega:

A: Je moet volgende week een presentatie houden (op je opleiding of op je werk)
B: Spannend, een presentatie. Maar met een goede voorbereiding ga ik er wat van maken!
Leuk om eens te vertellen wat mijn bevindingen zijn.
Ik vind het ook wel een beetje eng, maar dat mag toch ook?
Als ik het even niet meer weet, dan is dat vervelend maar daar kom ik wel uit.
C: Emotie: gespannen verwachting
Gedrag: goed voorbereiden

Je ziet hier in schema dat in dezelfde situatie A verschillende soorten gedrag, C, en emoties, C, mogelijk zijn. En dat die worden veroorzaakt door de gedachten, B.

Een groot voordeel hiervan: je gedachten heb je zelf in de hand, de situatie niet altijd. Sommige presentaties moet je nu eenmaal houden. Maar je gedachten zijn van jou en die kun je dus zelf beïnvloeden. Dat kun je bereiken met de RET: het vervangen van oude, niet-constructieve gedachten door nieuwe effectieve gedachten. En daarmee krijg je zelf de touwtjes in handen.

Recent Posts